การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

The 10th PULINET National Conference

วันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

PULINET 2020 : “Library Transformation in a Disrupted World”

...

กำหนดวันสำคัญ

  เปิดรับลงทะเบียนและส่งผลงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

  วันสุดท้ายของการส่งผลงาน วันที่ 30 กันยายน 2562

  ประกาศผลการพิจารณาผลงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

  การชำระค่าลงทะเบียนและทัศนศึกษาล่วงหน้า วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2562

  การส่งผลงานฉบับเต็ม (Final Manuscript) ในระบบ วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2562

  วันปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 16 ธันวาคม 2562

  วันจัดการประชุมวิชาการ PULINET วันที่ 8 - 9 มกราคม 2563

...

วีดิทัศน์นำเสนอ...

การนำเสนอด้วยวาจา

...

การนำเสนอด้วยโปสเตอร์

ใน 3 กลุ่มได้แก่

...

การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)


...

การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM)
การออกแบบบริการ (Service Design)

...

การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)สถานที่จัดการประชุม

โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากศูนย์การค้าในเมืองเพียง 10 นาที
  จากด่านนอกถึงหาดใหญ่ "โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล" อยู่ในเส้นทางถนนศรีภูวนารถ

และประมาณ 400 เมตรก่อนถึงห้างสรรพสินค้าไดอาน่า
  จากที่นี่ผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
  เช่น เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์ 3D Magic Eyes
ถนนช้อปปิ้งกรีนเวย์ และโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ในเวลาเพียง 5 นาที
"โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล"
มีบริการห้องพัก 168 ห้อง ตกแต่งในสไตล์ล้านนาร่วมสมัย โทนสีขาวและสีเอิร์ธโทนอบอุ่น
ผสานกันกับแสงจากธรรมชาติให้คำนิยามของคำว่าเรียบหรูได้อย่างอย่างลงตัว

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

PULINET 2020

Social Links