การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

The 10th PULINET National Conference

วันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

PULINET 2020 : “Library Transformation in a Disrupted World”

...

กำหนดวันสำคัญ

  เปิดรับลงทะเบียนส่งผลงานและส่งผลงาน วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562

  วันสุดท้ายของการส่งผลงาน (ฉบับเต็ม) วันที่ 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาถึง 31 ตุลาคม 2562

  ประกาศผลการพิจารณาผลงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

  วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนและค่าทัศนศึกษา (ล่วงหน้า) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

  วันปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 16 ธันวาคม 2562

  วันจัดการประชุมวิชาการ PULINET วันที่ 8 - 9 มกราคม 2563


...

วีดิทัศน์นำเสนอ...

การนำเสนอด้วยวาจา

...

การนำเสนอด้วยโปสเตอร์

ใน 3 กลุ่มได้แก่

...

การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT)


...

การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) การบริหารการบริการจากประสบการณ์ของลูกค้า (CEM)
การออกแบบบริการ (Service Design)

...

การบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM)สถานที่จัดการประชุม

โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากศูนย์การค้าในเมืองเพียง 10 นาที
  จากด่านนอกถึงหาดใหญ่ "โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล" อยู่ในเส้นทางถนนศรีภูวนารถ

และประมาณ 400 เมตรก่อนถึงห้างสรรพสินค้าไดอาน่า
  จากที่นี่ผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
  เช่น เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์ 3D Magic Eyes
ถนนช้อปปิ้งกรีนเวย์ และโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ในเวลาเพียง 5 นาที
"โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล"
มีบริการห้องพัก 168 ห้อง ตกแต่งในสไตล์ล้านนาร่วมสมัย โทนสีขาวและสีเอิร์ธโทนอบอุ่น
ผสานกันกับแสงจากธรรมชาติให้คำนิยามของคำว่าเรียบหรูได้อย่างอย่างลงตัว

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            
            

Bronze Sponsors

 

            

 

PULINET 2020

Social Links