สถานที่จัดการประชุม


Buri Sriphu Boutique Hotel


"บุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล"

      ห้องแกรนด์บอลรูมของบุรีศรีภูให้บริการพื้นที่จัดงานที่โอ่โถงที่สามารถจุโต๊ะจัดเลี้ยงได้ 150 ตัว หรือรูปแบบห้องประชุมแบบเทียร์เธอร์สามารถจุผู้ร่วมงานได้ 2,000 คน ทั้งหมดประกอบไปด้วย ห้องที่เปิดประตูเข้าหากันได้ทั้งหมด 4 ห้อง ได้แก่

  • ห้องแกรนด์บอลรูม 2 (35 โต๊ะกลม)
  • ห้องแกรนด์บอลรูม 1 (35 โต๊ะกลม)
  • ชั้น2 : ห้องราชาวดี (35 โต๊ะกลม)
  • ชั้น3 : ห้องเทพทาโร (35 โต๊ะกลม)
ห้องแกรนด์บอลรูม อยู่ชั้น 2 ตึกแกรนด์บอลรูม
มีพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร
สามารถจัดห้องแบบ คลาสรูม ได้ 1,600 คน
สามารถจัดห้องแบบ เทียร์เธอร์ ได้ 2,000 คน
สามารถจัดแบบโต๊ะกลมจัดเลี้ยง ได้ 150 โต๊ะ


Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            
            

Bronze Sponsors

 

            

 

PULINET 2020

Social Links