ทัศนศึกษา


โปรแกรมทัศนศึกษา

ทะเลหมอกควนคานหลาว - วัดเจดีย์สแตนเลส - วัดถ้ำเขารูปช้าง - พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ -
ช็อปปิ้งด่านนอก - ชมสวนหมีแพนด้า หมู่บ้านจีนโบราณ

กำหนดการโปรแกรมที่ 3

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
04.45 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก
05.15 – 06.30 น. นำท่านไปซดกาแฟแลเลหมอก สัมผัสปอดแห่งใหม่ใกล้เมืองหาดใหญ่ ที่ "ควนคานหลาว"
06.30 – 08.00 น. นำท่านเที่ยวชม "วัดมหาธาตุเจดีย์ไตรภาพ ไตรมงคล (วัดเจดีย์สแตนเลส)"
เจดีย์ที่มีความงดงามมาก เจดีย์มีส่วนประกอบของสแตนเลส ภายในประกอบด้วยหลายห้อง
โดยเล่าถึงประวัติเรื่องราวต่างๆ แต่ละห้องมีความน่าสนใจแตกต่างกันไป
08.00 – 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า บะกุ๊ดเต๋และติ่มซำ "ร้านโชคดีแต้เตี้ยม" (ร้านดังในเมืองหาดใหญ่)
09.30 – 11.00 น. นำท่านชมความงาม "วัดเขารูปช้าง" สถาปัตยกรรมความงาน ณ ปาดังเบซาร์
เจดีย์หินอ่อน ตั้งตระหง่านบริเวณเชิงเขาเทือกเขาแก้ว
12.30 – 14.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง "ร้านอาหารไม้โมกข์"
(เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของอำเภอสะเดาและสวยงาม โดยการจัดร้านเป็นแบบทรงเรือนไทยสมัยโบราณ)
14.00 – 15.00 น. นำท่านสักการะบูชาองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เพื่อความเป็นศิริมงคล
สูงถึง 30 เมตร ทาสีเหลืองอร่ามใช้เงินค่าก่อสร้างกว่า 30 ล้าน นิมนต์พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา ทำพิธีเบิกเนตร
15.00 – 17.30 น. นำท่านเพลิดเพลินกับการ "ช็อปปิ้งที่ด่านนอกหรือด่านจังโหลน"
17.30 – 18.30 น. นำท่านชมบรรยากาศ “สวนหมีแพนด้า" รูปปั้นจำลองหมีแพนด้าเสมือนจริงจำนวนมาก
และพาชมหมู่บ้านจำลอง “หมู่บ้านจีนโบราณ” ภายในมีทั้งร้านค้าแบบคนจีน มีพนักงานที่แต่งตัวแบบคนจีนโบราณ
และห้องต่างๆ ที่แบ่งเป็นห้องแถว ตกแต่งในแบบฉบับของจีนแท้ๆ
18.30 – 20.00 น. แวะรับประทานอาหาร “ร้านอาหารดอนญ่า”
(ร้านอาหารรสชาติเป็นของคนใต้ซึ่งขึ้นชื่อในอำเภอหาดใหญ่)
20.45 น. เดินทางกลับถึงโรงแรมบุรีศรีภู โดยสวัสดิภาพ
(กรณีท่านใดประสงค์เดินทางกลับเลยทางเราได้เตรียมจัดรถไปส่งท่านที่สนามบินหาดใหญ่)

หมายเหตุ
ราคาค่าบริการท่านละ 1,100 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริการดังนี้

 1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม รวม 2 มื้อ
 2. อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น รวม 3 มื้อ
 3. ค่ายานพาหนะ

* กรุณานำ Passport ของท่านมาด้วย เพื่อใช้ในการช้อปปิ้งที่ด่านนอก (Passport ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมทัวร์หากจำนวนผู้เข้าร่วมในโปรแกรมนั้นๆ น้อยกว่า 15 คน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ (2 วัน 1 คืน)

กำหนดการโปรแกรมที่ 2

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
07.30 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก
10.30 น. ถึงท่าเรือหาดปากบารา อ.ละงู จ.สตูล ให้ทุกท่านได้เตรียมตัวขึ้นเรือ Speed boat เพื่อนำท่านไปยังเกาะตะรุเตา
11.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ "เกาะตะรุเตา" ด้วยเรือ Speed Boat (เหมาลำ) สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเลอันดามัน
ชมศูนย์นิทรรศการและสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตา
บริการอาหารกลางวัน
จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ "เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก)" ซึ่งเชื่อกันว่าหากหนุ่มสาวคู่ใดจูงมือลอดผ่าน ซุ้มประตูหินนี้จะรักกันชั่วนิจนิรันดร์
ช่วงบ่าย นำท่านสู่หาดทรายขาว "เกาะราวี" สัมผัสหาดทรายที่ขาวสะอาดดุจแป้ง และเวิ้งอ่าวที่สวยงาม
จากนั้นนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศท้องทะเลที่ "อ่าวสอง" ชมปะการังและหมู่ปลาหลากหลายชนิด
แล้วจึงนำท่านต่อไปยัง "เกาะหินงาม" เกาะที่มีหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน
ยามน้ำทะเลซัดสาดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีดำเข้มสะท้อนรับกับแสงตะวันดูสวยงามมาก
จากนั้นจึงนำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ปะการังหลากสีสัน เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน
"ร่องน้ำจาบัง" ประดุลสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนจนเป็นสีมรกต
17.00 น. เดินทางไปยังที่พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท บนเกาะหลีเป๊ะ และเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท และเพลิดเพลินกับบรรยากาศของเกาะหลีเป๊ะยามค่ำคืน
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินเลียบชายหาดอันสวยงาม
เพื่อดูปะการังสวยๆ และพบกับน้องนีโมที่แสนน่ารักบริเวณหน้าหาดรอบเกาะหลีเป๊ะ
09.00 น. เช็คเอ้าท์ที่ล็อบบี้ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับหาดปากบาราด้วยเรือ Speed boat ใช้ระยะเวลาประมาณ 01.30 ชั่วโมง
10.30 น. ถึงหาดปากบารา เดินทางกลับยังโรงแรมบุรีศรีภู โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
ราคาค่าบริการท่านละ 3,700 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริการดังนี้

 1. อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น รวม 3 มื้อ
 2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 3. ที่พัก 2 วัน 1 คืน
 4. เรือสปีดโบท ไป-กลับ
 5. โปรแกรมดำน้ำตื้น
 6. ค่าประกันภัยการเดินทาง

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมทัวร์หากจำนวนผู้เข้าร่วมในโปรแกรมนั้นๆ น้อยกว่า 20 คน

ล่องเรือทะเลบัว - ชมยอยักษ์และแสงแรกของตะวันที่ปากประ - นาโปแก - ล่องแก่งหนานมดแดง -
สาธิตพร้อมปฏิบัติจริงการจักสานด้วยกระจูด - ชมหุ่นฟาง "คิงคองยักษ์" และ "เรือสำเภาไทย" - ช้อปของฝาก ณ เค้กท่าแค (2 วัน 1 คืน)

กำหนดการโปรแกรมที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
16.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก
18.00 น. เข้าพักและรับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ทหนานมดแดง (อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้รสเลิศ)
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
05.00 น. ออกเดินทางจากรีสอร์ทหนานมดแดง มุ่งหน้าทักทายแสงแรกที่ปากประ-ทะเลน้อย
05.30 น. นำท่านสัมผัสกับกิจกรรมยามเช้าสุดโรแมนติก "ล่องเรือทะเลบัว" ชมยอยักษ์และแสงแรกของตะวัน ช่วงเวลามหัศจรรย์ที่ปากประ
08.00 น. นำท่านเที่ยวย้อนวัยไปเป็นเด็กบ้านทุ่ง สูดโอโซนกลางผืนนา สัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองลุง ที่ "นาโปแก" แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จ.พัทลุง
09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทหนานมดแดง
10.00 น. นำท่านผจญภัยสุดฮิตของพัทลุง กับทริปคายัค "ล่องแก่งหนานมดแดง” สนุกสุดมันส์บนสายน้ำสุดเย็นฉ่ำ
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน "ร้านหลานตาชู สเต็กเฮาส์" (เป็นร้านอาหารยอดนิยมของจังหวัดพัทลุง
บรรยากาศของร้านตกแต่งด้วยไม้ มีกลิ่นอายแบบล็อคโฮม สบายๆ สำหรับอาหารมื้อพิเศษของทุกท่าน)
13.00 น. นำท่านเรียนรู้ภูมิปัญญาในการจักสานด้วยกระจูด ในกิจกรรม "กระจูด...กระฉูดทั่วโลก"
(ฝึกสานกระจูด พร้อมรับชิ้นงานกลับบ้าน)
14.00 น. นำท่านสัมผ้สแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพัทลุง "คิงคองยักษ์" และ "เรือสำเภาไทย" กลางทุ่งนา
(ที่นี่ท่านจะได้พบกับ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ ที่กำลังชักลากเรือสำเภาลำใหญ่ ตั้งโดดเด่นสะดุดตาอยู่กลางทุ่งนา
เขียวขจีสบายตา และสะพานไม้ทอดยาวไปในผืนนา สามารถเดินถ่ายรูปชิคๆ บนสะพาน
หรือนั่งห้อยขาจิบกาแฟชิลล์ๆ ได้ตามอัธยาศัย)
15.30 น. นำท่านเพลิดเพลินกับการซื้อของฝาก ณ ร้านเค้กอันแสนโด่งดังที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าแค "ร้านเค้กท่าแค"
(แหล่งซื้อของฝากจำพวกขนมหลากหลายชนิด เช่น ขนมพัฟไส้ต่างๆ ท๊อฟฟี่พายหัวครก พายเค้ก
ขนมเปี๊ยะ และสินค้าทานเล่นอื่นๆ ซึ่งขนมทุกชนิด ไม่มีส่วนผสมของกรดไขมันทรานส์ 100% )
18.30 น. เดินทางกลับถึงโรงแรมบุรีศรีภู โดยสวัสดิภาพ
(กรณีท่านใดประสงค์เดินทางกลับเลยทางเราได้เตรียมจัดรถไปส่งท่านที่สนามบินหาดใหญ่)

หมายเหตุ
ราคาค่าบริการท่านละ 1,800 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริการดังนี้

 1. อาหาร รวม 3 มื้อ
 2. ที่พัก 2 วัน 1 คืน
 3. ค่าล่องแก่ง
 4. ค่าล่องเรือปากประ-ทะเลน้อย
 5. ค่ายานพาหนะ

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมทัวร์หากจำนวนผู้เข้าร่วมในโปรแกรมนั้นๆ น้อยกว่า 15 คน

คาเมรอน ไฮแลนด์ (3 วัน 2 คืน)

กำหนดการโปรแกรมที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท ฟอลโลมี ทัวร์ หาดใหญ่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
นําท่านออกเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทําการตรวจประทับตรา
หนังสือเดินทางและผ่านพิธี ตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซีย มุ่งหน้าสู่ “คาเมรอนไฮแลนด์”
พร้อมบริการอาหารเย็นบนรถ (1)
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
เช้า บริการอาหารเช้า (2) นําท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ Cameron Highland ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต
ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อน เพลิดเพลินกับความงดงาม ซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมาย
แม้แต่ราชาไหมไทย “จิม ทอมสัน” ก็มาหายสาสูญที่นี่ คาเมรอนฯ แบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมี
ร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อ Ringlet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม
Bringchang ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี ้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง แวะชมความงามของ “น้ำตกอีส กานด้า”
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(3)
13.00 น. เที่ยวชมสวนดอกไม้ ไร่ชา
18.00 น. บริการอาหารเย็น (สุกี้ สตรีมโบ๊ท) (4) และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของฝากที่มีให้เลือกมากมาย
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Heritage Hotel หรือเทียบเท่า
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
08.00 น. นําชม สวนสตรอเบอร์รี่ สวนดอกไม้ แวะตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้าต่างๆ เช่น พืชผักเมืองหนาว ดอกไม้สดและแห้ง
ของที่ระลึกต่างๆ ตลอดจนชิมชาอันลือชื่อที่มีรสชาติดีเยี่ยมของมาเลเซีย
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6)
13.00 น. หลังจากนั้น เดินทางกลับหาดใหญ่ ออกเดินทางสู่จังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ Duty Free
จนถึงเวลานัดหมาย ผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
19.00 น. เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจและประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยม

หมายเหตุ
ราคาค่าบริการท่านละ 4,900 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริการดังนี้

 1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตลอดรายการ/รถตู้ปรับอากาศ
 2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน
 3. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์บริการ
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารว่าง และน้ำดื่ม ระหว่างการเดินทาง
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

* กรุณานำ Passport ของท่านมาด้วย เพื่อใช้ในการเดินทาง (Passport ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมทัวร์หากจำนวนผู้เข้าร่วมในโปรแกรมนั้นๆ น้อยกว่า 20 คน

Thank you for Sponsoring

Gold Sponsors

Silver Sponsors

            
            

Bronze Sponsors

 

            

 

PULINET 2020

Social Links